CO ROBIMY DLA KLIENTÓW

Funkcjonowanie biznesu i organizacja przedsiębiorstw

Zrozumiemy potrzeby biznesowe i specyfikę działania Klienta – a potem na bieżąco lub ad hoc wesprzemy bądź obejmiemy stałą opieką prawną funkcjonowanie przedsiębiorstwa i biznesu, który prowadzi Klient:

• doradzimy we wszelkich problemach lub przy zagadnieniach związanych z działalnością Klienta

• będziemy stale w roboczym kontakcie z Klientem i czuwać aktywnie nad bieżącymi sprawami

• opracujemy i przekażemy Klientowi potrzebne rozwiązania prawne lub podatkowe

• zapewnimy zgodność z prawem działalności Klienta i odpowiednie ograniczenie lub eliminowanie ryzyk dla takiej działalności

• ułatwimy funkcjonowanie wewnętrznych działów prawnych Klienta lub stworzymy zewnętrzny back-office prawny dla przedsiębiorstwa

• zapewnimy szkolenia merytoryczne dla pracowników Klienta

Transakcje, inwestycje, restrukturyzacje

Rozpoznamy strategiczne cele i pomysły Klienta – a następnie przeprowadzimy Klienta przez wszystkie aspekty i meandry prawne każdego procesu transakcyjnego, inwestycyjnego lub restrukturyzacyjnego – dotyczącego spółki, przedsiębiorstwa, finansowania lub nieruchomości:

• zbadamy lub zoptymalizujemy stan przedsięwzięcia

• określimy ryzyka prawne lub podatkowe i sposób ich wyeliminowania lub zminimalizowania

• ustalimy strukturę prawną przedsięwzięcia, przekażemy rzeczowe rekomendacje

• przygotujemy projekty dokumentacji

• wynegocjujemy warunki przedsięwzięcia z kontrahentem lub partnerem Klienta

• pomożemy w implementacji przedsięwzięcia

Spory sądowe

Zidentyfikujemy istotę problemu, ocenimy szanse, ryzyka i sposób jego najlepszego rozwiązania – a następnie przeprowadzimy Klienta przez każdy spór sądowy jako doradca i pełnomocnik procesowy:

• doradzimy na wszelkich etapach przesądowego dochodzenia praw lub mediacji

• opracujemy i zarekomendujemy strategię dotyczącą potencjalnego lub toczącego się sporu

• wynegocjujemy ugody lub inne porozumienia dotyczące sporu

• będziemy reprezentantami procesowymi Klienta przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach lub przed sądami arbitrażowymi

© 2018 Stachowicz i Ptak.